Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zawiadomienie znak sprawy: K-RD.5140.33.2021.MB
Zawiadomienie znak sprawy: K-RD.5140.33.2021.MB
18.03.2021 więcej
Zawiadomienie znak sprawy: K-RD.5140.32.2021.MB
Zawiadomienie znak sprawy: K-RD.5140.32.2021.MB
18.03.2021 więcej
Zawiadomienie znak sprawy: K-RD.5140.31.2021.MB
Zawiadomienie znak sprawy: K-RD.5140.31.2021.MB
18.03.2021 więcej
Zawiadomienie znak sprawy: K-RD.5140.30.2021.MB
Zawiadomienie znak sprawy: K-RD.5140.30.2021.MB
18.03.2021 więcej
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych GEO.6640.1.2162.2020
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych
GEO.6640.1.2162.2020
11.02.2021 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i terminie przeprowadzenia oględzin w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i terminie
przeprowadzenia oględzin w sprawie wpisu do rejestru zabytków
nieruchomych woj. śląskiego
03.02.2021 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
08.01.2021 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i terminie przeprowadzenia oględzin w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego. K-RD.5140.68.2020.MB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i terminie
przeprowadzenia oględzin w sprawie wpisu do rejestru zabytków
nieruchomych woj. śląskiego.
23.12.2020 więcej
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym MNS.6821.25.2020
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie
własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
MNS.6821.25.2020
02.12.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/123/2020 Rady Powiatu Mikołowskiego
Uchwała nr XVIII/123/2020 Rady Powiatu Mikołowskiego
28.05.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się