Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Bezpieczne ferie 2019
Bezpieczne ferie 2019
29.01.2019 więcej
Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych o ustaleniu granic nr w KERG GEO.6640.1.2240.2018
Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych o ustaleniu granic
nr w KERG GEO.6640.1.2240.2018
11.01.2019 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży
Ogłoszenie o sprzedaży
14.12.2018 więcej
Decyzja Starosty Mikołowskiego znak sprawy MNS.15.2015.UK
Decyzja Starosty Mikołowskiego znak sprawy MNS.15.2015.UK
05.12.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania z dnia 13.11.2018r.
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego w sprawie ustalenia i
wypłaty odszkodowania z dnia 13.11.2018r.
15.11.2018 więcej
Decyzja nr MNS.683.8.2017.PB1-h
Decyzja nr MNS.683.8.2017.PB1-h
14.11.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego znak sprawy MNS.683.8.2017.PB1
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia odszkodowania znak sprawy MNS.683.8.2017.PB1
29.10.2018 więcej
Zajęcia klubowe w WTZ
Zajęcia klubowe w WTZ
07.08.2018 więcej
Decyzja znak sprawy MNS.683.9.2017.PB1
Decyzja znak sprawy MNS.683.9.2017.PB1
15.06.2018 więcej
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Łaziskach Górnych
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Łaziskach Górnych
13.06.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się